Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Lipovce Lipovce 92, 08236 Lipovce 00327387
Obec Uhliská Uhliská 104, 93505 Uhliská 00587621
Obec Hul Námestie Cyrila Minárika 435/16, 94144 Hul 00308919
Obec Malé Straciny - 0, 99001 Malé Straciny 17061750
SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza 36324043
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce 00331899
Obec Turčok Turčok 2, 04918 Turčok 00328880
Obec Holumnica Holumnica 32, 05994 Holumnica 00326186
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Hlavná 1, 08135 Prešov 00179205
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť Zlatovská cesta 29, 91137 Trenčín 36323977
Obec Lehnice Lehnice 89, 93037 Lehnice 00305553
Obec Slovinky Slovinky 58, 05340 Slovinky 00329550
Obec Nová Dedinka Mierová 11, 90029 Nová Dedinka 00304981
Obec Osturňa Osturňa 0, 05979 Osturňa 00326453
Obec Borský Mikuláš Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš 00309419
Obec Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany 00331571
Obec Ľutina Ľutina 0, 08257 Ľutina 00327425
Obec Trstice Trstice 667, 92542 Trstice 00306258
Obec Hájske Hájske 410, 95133 Hájske 00307947
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Košická 2, 01065 Žilina 36407771
Tento register má len informatívny charakter.