Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky 190, 92901 Veľké Dvorníky 00305375
Obec Viničné Cintorínska 13, 90023 Viničné 00305154
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Mierová 4, 06601 Humenné 37781421
Gymnázium Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad 00161098
Obec Podhorany Mechenice 51, 95146 Podhorany 00308374
COLLAGEN SLOVAKIA,s.r.o. Partizánske Kúpeľná 193, 95830 Partizánske 36313025
Obec Myslina Myslina 0, 06601 Myslina 00323268
Obec Smrečany Smrečany 0, 03205 Smrečany 00315753
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 44570783
Obec Dolný Chotár Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár 00613941
Obec Hurbanova Ves Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves 00305995
Gymnázium duklianských hrdinov Komenského 16, 08924 Svidník 00161233
AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec 35910925
Obec Bodza Bodza 108, 94616 Bodza 00306371
Obec Mojš Mojš 147, 01001 Žilina 00321494
Obec Chmiňany Chmiňany 0, 08233 Chmiňany 00327131
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr. 00604887
Obec Bodíky Bodíky 8, 93031 Bodíky 00513296
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104, 01001 Žilina 42054575
Obec Lastomír Lastomír 322, 07237 Lastomír 00325406
Tento register má len informatívny charakter.