Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba 00648906
Obec Jablonové Jablonové 197, 90054 Jablonové 00304808
Obec Gribov Gribov 36, 09022 Bukovce 00330451
Obec Korňa Korňa 517, 02321 Korňa 00314064
Obec Koplotovce Koplotovce 28, 92001 Koplotovce 00312665
Obec Jablonec Jablonec 206, 90086 Jablonec 00304794
Obec Mlynárovce Mlynárovce 0, 09016 Mlynárovce 00330787
Obec Oravské Veselé Oravské Veselé 0, 02962 Oravské Veselé 00650498
Obec Kľačany Kľačany 211, 92064 Kľačany 00312631
Obec Dubová Hlavná 39, 90090 Dubová 00304735
Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2, 82729 Bratislava-Ružinov 00605786
Obec Dúbrava Dúbrava 0, 06773 Dúbrava 00322946
Obec Pucov Pucov 214, 02601 Pucov 00314820
Obec Horné Dubové Horné Dubové 97, 91906 Horné Dubové 00312525
Obec Blatné Šarfická 300/37, 90082 Blatné 00304671
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola Školská 15, 97901 Rimavská Sobota 17050481
Obec Čertižné Čertižné 0, 06752 Čertižné 00322890
Obec Podvysoká Podvysoká 0, 02357 Podvysoká 00314196
Obec Horné Zelenice Horné Zelenice 14, 92052 Horné Zelenice 00312568
Obec Báhoň SNP 65, 90084 Báhoň 00304654
Tento register má len informatívny charakter.