Kontrolné štandardy NKÚ SR

Kontrolné štandardy NKÚ SR vychádzajú z Medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).

Kontrolné štandardy zohľadňujú platnú legislatívu Slovenskej republiky a pri ich tvorbe boli využité doterajšie poznatky NKÚ SR.