Predseda NKÚ SR 2015-2022

Karol Mitrík

Fotografie predsedu NKÚ SR

 

Karol Mitrík, predseda NKÚ SR

Karol Mitrík, predseda NKÚ SR

 

 

Životopis

Dátum narodenia:
23. 10. 1946

Vzdelanie:
2001
Študijná cesta do USA – vplyv verejnej správy na vytváranie pracovných miest
1996
Študijná cesta do USA – fungovanie verejnej správy
1992 – 1993
City University Bratislava – efektívny manažér

1976 – 1981
Vysoká škola poľnohospodárstva v Nitre – Agronomická fakulta
1961 – 1965
Stredná poľnohospodárska technická škola v Spišskej Novej Vsi

Priebeh zamestnaní:
máj 2015           Najvyšší kontrolný úrad SR, predseda
2013 – 2015      DND Trade. s.r.o., konateľ spoločnosti
2010 – 2012      Slovenská informačná služba, riaditeľ
2010                   DND Trade. s.r.o., konateľ spoločnosti
2006 – 2010      Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves, poslanec
2002 – 2006      Národná rada Slovenskej republiky, poslanec
                             Osobitný kontrolný výbor NR SR pre kontrolu SIS, člen
                             Výbor NR SR pre kontrolu informačno-technických prostriedkov, člen
                             Stála delegácia NR SR do parlamentného zhromaždenia NATO, náhradník
                             Výbor NR SR pre verejnú správu, člen
1994 – 2002      Mesto Spišská Nová Ves, primátor
1998 – 2002      Emkobel a.s., tepelný podnik Sp. N. Ves, predseda predstavenstva
1995 – 1998      Hotel Metropol, a.s., mestský hotel, člen predstavenstva
1992 – 2002      Lesy mesta s.r.o., člen valného zhromaždenia
2000 – 2002      Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu 2001 – 2005 VÚC Košice, 
                             poslanec
1993 – 1994      Mestský úrad Spišská Nová Ves, prednosta
1991 – 1992      Mesto Spišská Nová Ves, zástupca primátora
1989 – 1990      Poľnohospodárske družstvo Iliašovce, predseda
1968 – 1989      Štátny majetok Spišská Nová Ves š.p.,
                           - vedúci technik

Jazyky:
ruský jazyk, čiastočne anglický a nemecký jazyk

Iné odborné aktivity:

  • člen rady Združenia miest a obcí Slovenska
  • predseda regionálneho združenia miest a obcí Spiša
  • 1. viceprezident prezídia Únie miest Slovenska
  • prezident Hokejového klubu Spišská Nová Ves
  • člen Jazdeckého oddielu Slávia Spišská Nová Ves
  • člen Rotary klubu Spišská Nová Ves

Osobná charakteristika:
Flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu

Záľuby:
Cestovanie, šport, verejné dianie