Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
TRANSPETROL, a.s.
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Šumavská 38
IČO:
31341977
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.