Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Sídlo:
Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1
IČO:
36644331
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.