Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice
Sídlo:
Košice-Sídlisko Ťahanovce, Želiarska 4
IČO:
42107652
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.