Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety
Sídlo:
Moldava nad Bodvou, Hlavná 87
IČO:
31269141
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.