Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Hydromeliorácie, štátny podnik
Sídlo:
Bratislava-Podunajské Biskupice, Vrakunská 29
IČO:
35860839
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.