Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj
Sídlo:
Mokrý Háj, Mokrý Háj 203
IČO:
00655589
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.