Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Sídlo:
Banská Bystrica, Hurbanova 6
IČO:
00161471
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.