Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo:
Považská Bystrica, Nemocničná 986
IČO:
00610411
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.