Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Základná škola s materskou školou, Bracovce 26
Sídlo:
Bracovce, Bracovce 26
IČO:
35545755
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.