Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Košice-Západ, Ondavská 8
IČO:
36601284
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.