Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo:
Ružomberok, Nám. Š.N.Hýroša 10
IČO:
35993154
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.