Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Sídlo:
Nitra, Nábrežie mládeže 1
IČO:
00893293
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.