Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Generálny investor Bratislavy
Sídlo:
Bratislava-Petržalka, Záporožská 5
IČO:
00698393
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.