Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo:
Nitra, Štúrova 147
IČO:
35960736
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.