Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Košice-Sever, Komenského 50
IČO:
36570460
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.