Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo:
Košice-Juh, Rastislavova 43
IČO:
36603350
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.