Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Fakultná nemocnica Trenčín
Sídlo:
Trenčín, Legionárska 28
IČO:
00610470
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.