Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie pre seniorov Náruč
Sídlo:
Prešov, Veselá 1
IČO:
00692000
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.