Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie pre seniorov Komárno
Sídlo:
Komárno, Špitálska 16
IČO:
00352489
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.