Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo:
Žilina, Vojtecha Spanyola 43
IČO:
17335825
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.