Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Sídlo:
Prešov, Hollého 14
IČO:
00610577
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.