Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Sídlo:
Zlaté Moravce, Bernolákova 4
IČO:
17336015
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.