Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Sídlo:
Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1
IČO:
00165549
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.