Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo:
Nitra, Špitálska 6
IČO:
17336007
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.