Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Sídlo:
Nitra, Párovská 1
IČO:
00160253
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.