Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Environmentálny fond
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Martinská 49
IČO:
30796491
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.