Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Sídlo:
Košice-Vyšné Opátske, Opatovská cesta 7
IČO:
00162159
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.