Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
Sídlo:
Trenčín, Kožušnícka 4
IČO:
36302724
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.