Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 100
IČO:
45741662
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.