Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ján Miklovič
Sídlo:
Pobedim, Pobedim 26
IČO:
Právna forma:
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.