Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
AKATYST, s.r.o.
Sídlo:
Košické Oľšany, Košické Oľšany 2
IČO:
45265488
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.