Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
LESEL, s.r.o.
Sídlo:
Rozhanovce, Lúčna 3
IČO:
44117744
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.