Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
TOKAJ GOLD s.r.o.
Sídlo:
Košice-Sever, Sládkovičova 10/1947
IČO:
45384479
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.