Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
GASTRO - HAAL, s.r.o.
Sídlo:
Nové Zámky, Považská 16
IČO:
31435076
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.