Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
Sídlo:
Trnava, Sladovnícka 15
IČO:
35782803
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.