Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zoborský skrášľovací spolok
Sídlo:
Nitra, Kamenná 65
IČO:
42335205
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.