Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
ŽANDÁRSKA STANICA
Sídlo:
Štiavnické Bane, Štiavnické Bane s.č. 80
IČO:
37955829
Právna forma:
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.