Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Kaštieľ Kubínyi s.r.o.
Sídlo:
Dolný Kubín, M. R. Štefánika 2266
IČO:
46275096
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.