Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Občianske združenie dobrej vôle
Sídlo:
Liptovský Hrádok, Magdalény Zai 1
IČO:
30789982
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.