Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
NADÁCIA PROSPERITAS
Sídlo:
Veľké Kapušany, Hlavná 141/22
IČO:
35560444
Právna forma:
Nadácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.