Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
MH Manažment, a. s.
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 100
IČO:
50088033
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.