Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9
IČO:
00398144
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.