Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park CAMPUS MTF STU - CAMBO
Sídlo:
Trnava, Paulínska 16
IČO:
00397687
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.