Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK - Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
Sídlo:
Martin, Malá Hora 4C/4D
IČO:
00397865
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.