Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže
Sídlo:
Šaštín-Stráže, Nádražná 1259
IČO:
31824064
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.